Kerala HSST -Exam-2022 General Part Notes 

Latest Syllabus Notes -2022 

കേരളാ PSC 2022 ജൂലൈ യിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള നോട്ടുകളാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത്  നോട്ടുകൾക്ക് പുറമേ മുൻകാല ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ  പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഉള്ള സൗകര്യം ഈ പാക്കേജിൽ  ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്  നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ തീയ്യതി  വരെ  ഈ നോട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും 

Short Notes തയ്യാറാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും 

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്നും Notes Trial നോക്കാവുന്നതാണ്

Sample Notes Part-01 :- Click Here

Sample Notes Part-02 :- Click Here

Sample Notes Part-03 :- Click Here

Sample Question Practice :- Click Here

                  മുഴുവൻ നോട്ടുകൾ ലഭിക്കാൻ 

CLICK HERE FOR GENERAL PARTS FULL NOTES

പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ടവ ഓരോന്നായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും 

കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ജനറൽനോളജ് നോട്ടുകളൊക്കെത്തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ എന്നാൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും 

Samskrithi Website വഴി നോട്ടുകൾ നൽകുന്നതിനാൽ നോട്ടുകൾ പ്രിൻറ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല  

Full Notes  വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി പ്രധാന ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ  നോട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്  

General Part RESEARCH METHODOLOGY/TEACHING APTITUDE വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടു ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന നോട്ടുകൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിയാലും ഇല്ലെകിലും General Part  പഠിക്കണം

ജനറൽ പാർട്ട് പഠിക്കാതിരിക്കുന്നതു കൊണ്ട് HSST ലഭിക്കാതിരിക്കരുത് അതിനാൽ നിർബന്ധമായും പഠിക്കുക 

ഈ നോട്ടുകൾ 100% സിലബസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ,നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാനായി സമയം ലഭിക്കുണ്ട് പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക 

1)-നോട്ടുകൾക്കും ചോദ്യോത്തര വിശകലനത്തിനും  ഫീസായി വരുന്നത് -750/- രൂപ മാത്രമാണ് .

2)-സാമ്പിൾ നോട്ടുകൾ ചെക്ക് ചെയ്തു  നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നോട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് 

3)-Call or WhatsApp  :- +91 9447783574 

                                     Part-II Syllabus 

Kerala HSST General Part Detailed Syllabus Given Below 

Module VIII 

RESEARCH METHODOLOGY/TEACHING APTITUDE

I. TEACHING APTITUDE  

Teaching: Nature, objectives, characteristics and basic requirements; 

Learner's characteristics; 

Factors affecting teaching;  

Methods of teaching;  

Teaching aids;  

Evaluation systems. 

II. RESEARCH APTITUDE  

Research: Meaning, Characteristics and types;  

Steps of research;  

Methods of research;  

Research Ethics;  

Paper, article, workshop, seminar, conference and symposium;  

Thesis writing: its characteristics and format.

Module IX 

(a ) Salient Features of Indian Constitution 

Salient features of the Constitution - Preamble- Its significance and its place in the interpretation of the Constitution. 

Fundamental Rights - Directive Principles of State Policy - Relation between Fundamental Rights and Directive Principles - Fundamental Duties. 

Executive - Legislature - Judiciary - Both at Union and State Level. - Other Constitutional Authorities. 

Centre-State Relations - Legislative - Administrative and Financial. Services under the Union and the States Emergency Provisions. 

 Amendment Provisions of the Constitution.

Module IX 

(b) Social Welfare Legislations and Programmes 

 Social Service Legislations like Right to Information Act, Prevention of atrocities against Women & Children, Food Security Act, Environmental Acts etc. and Social Welfare Programmes like Employment Guarantee Programme, Organ and Blood Donation etc. 

Module X 

(a) RENAISSANCE IN KERALA TOWARDS A NEW SOCIETY 

Introduction to English education - various missionary organisations and their functioning

founding of educational institutions, factories, printing press etc. 

 EFFORTS TO REFORM THE SOCIETY

(A) Socio-Religious reform Movements SNDP Yogam, Nair Service Society, Yogakshema Sabha, Sadhu Jana Paripalana Sangham, Vaala Samudaya Parishkarani Sabha, Samathwa Samajam, Islam Dharma Paripalana Sangham, Prathyaksha Raksha Daiva Sabha, Sahodara Prasthanam etc. 

(B) Struggles and Social Revolts Upper cloth revolts.Channar agitation, Vaikom Sathyagraha, Guruvayoor Sathyagraha, Paliyam Sathyagraha. Kuttamkulam Sathyagraha, Temple Entry Proclamation, Temple Entry Act .Malyalee Memorial, Ezhava Memorial etc. 

Malabar riots, Civil Disobedience Movement, Abstention movement etc. 

ROLE OF PRESS IN RENAISSANCE 

Malayalee, Swadeshabhimani, Vivekodayam, Mithavadi, Swaraj, Malayala Manorama, Bhashaposhini, Mathnubhoomi, Kerala Kaumudi, Samadarsi, Kesari, AI-Ameen, Prabhatham, Yukthivadi, etc 

 AWAKENING THROUGH LITERATURE 

Novel, Drama, Poetry, Purogamana Sahithya Prasthanam, Nataka Prashtanam, Library movement etc 

 WOMEN AND SOCIAL CHANGE 

Parvathi Nenmenimangalam, Arya Pallam, A V Kuttimalu Amma, Lalitha Prabhu.Akkamma Cheriyan, Anna Chandi, Lalithambika Antharjanam and others  

LEADERS OF RENAISSANCE 

Thycaud Ayya Vaikundar, Sree Narayana Guru, Ayyan Kali.Chattampi Swamikal, Brahmananda Sivayogi, Vagbhadananda, Poikayil Yohannan(Kumara Guru) Dr Palpu, Palakkunnath Abraham Malpan, Mampuram Thangal, Sahodaran Ayyappan, Pandit K P Karuppan, Pampadi John Joseph, Mannathu Padmanabhan, V T Bhattathirippad, Vakkom Abdul Khadar Maulavi, Makthi Thangal, Blessed Elias Kuriakose Chaavra, Barrister G P Pillai, TK Madhavan, Moorkoth Kumaran, C. Krishnan, K P Kesava Menon, Dr.Ayyathan Gopalan, C V Kunjuraman, Kuroor Neelakantan Namboothiripad, Velukkutty Arayan, K P Vellon, P K Chathan Master, K Kelappan, P. Krishna Pillai, A K Gopalan, T R Krishnaswami Iyer, C Kesavan. Swami Ananda Theerthan , M C Joseph, Kuttippuzha Krishnapillai and others

LITERARY FIGURES 

Kodungallur Kunhikkuttan Thampuran, KeralaVarma Valiyakoyi Thampuran, Kandathil Varghesc Mappila. Kumaran Asan, Vallathol Narayana Menon, Ulloor S Parameswara Iyer, G Sankara Kurup, Changampuzha Krishna Pillai, Chandu Menon, Vaikom Muhammad Basheer. Kesav Dev, Thakazhi Sivasankara Pillai, Ponkunnam Varky, S K Pottakkad and others

Module X (b ) 

GENERAL KNOWLEDGE AND CURRENT AFFAIRS 

General Knowledge and Current Affairs