1. സുരക്ഷിതവും പോഷകപ്രദവുമായ ഭക്ഷണത്തിനായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അടുത്തിടെ ആരുമായാണ് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത്?

                                         FSSAI

2. അടുത്തിടെ, ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് എത്ര 'റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ' വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകി?

                                        26

3. GIFT സിറ്റിയിൽ IFSC ബാങ്കിംഗ് യൂണിറ്റ് അടുത്തിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബാങ്ക് ഏതാണ്?

                                        ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (BOI)

4. '34-ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ബയോളജി ഒളിമ്പ്യാഡ്' അടുത്തിടെ നേടിയ രാജ്യം?

                                       ഉത്തരേന്ത്യ

5. അടുത്തിടെ ആന്റി-കോഴ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ഏതാണ്?

                                       ഒഎൻജിസി

6. 'ഇന്ത്യൻ മൊബൈൽ കോൺഗ്രസിന്റെ' (ഐഎംസി) ഏഴാമത് എഡിഷൻ അടുത്തിടെ എവിടെ നടക്കും?

                                      ന്യൂഡൽഹി

7. 'ഓപ്പറേഷൻ സതേൺ റെഡിനസ് 2023'ൽ അടുത്തിടെ പങ്കെടുത്തത് ആരാണ്?

                                     ഐഎൻഎസ് സുനൈന

8. 2023 ലെ ഏഷ്യൻ അത്‌ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അടുത്തിടെ 'സ്വർണ്ണ മെഡൽ' നേടിയത് ആരാണ്?

                                    ജ്യോതി യരാജി

9. വ്യാവസായിക മേഖല വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി അടുത്തിടെ ഏത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ 'ഉത്തേജക പാക്കേജ്' പ്രഖ്യാപിച്ചു?

                                   ഛത്തീസ്ഗഡ്

10. Razorpay അടുത്തിടെ ഏത് രാജ്യത്താണ് ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര പേയ്‌മെന്റ് ഗേറ്റ്‌വേ ആരംഭിച്ചത്?

                                   മലേഷ്യ

11. ഇന്റർനാഷണൽ മ്യൂസിയം എക്സ്പോ 2023 അടുത്തിടെ എവിടെയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്?

                                   ന്യൂഡൽഹി

12. അടുത്തിടെ ഇന്ത്യ 'ഓപ്പറേഷൻ കരുണ' ആരംഭിച്ചത് ഏത് ചുഴലിക്കാറ്റ് ബാധിത രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്?

                                   മ്യാൻമർ

13. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ 'സ്കൈവാക്ക് പാലം' എവിടെയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്?

                                   തമിഴ്നാട്

14. അടുത്തിടെ അർജുന അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചത് ആരാണ്?

                                  അഞ്ജും മൗദ്ഗിൽ

15. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഏത് നഗരത്തിലാണ് 'നാഥ് കോറിഡോർ' അടുത്തിടെ വികസിപ്പിക്കുന്നത്?

                                 ബറേലി

16. ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ തുൾജാഭവാനി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഭക്തർക്ക് വസ്ത്രധാരണ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്?

                                 മഹാരാഷ്ട്ര

17. മുങ്ങിയ ചൈനീസ് കപ്പലിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ നാവികസേനയാണ് അടുത്തിടെ P8I വിമാനം വിന്യസിച്ചത്?

                                 ഉത്തരേന്ത്യ1. With whom has Ministry of Defense recently tied up for safe and nutritious food?

                                  FSSAI

2. Recently, how many 'Rafale fighter jets' were approved by the Indian Ministry of Defense to be purchased from France?

                                   26

3. Which bank recently inaugurated IFSC banking unit in GIFT City?

                                   Bank of India (BOI)

4. Which country recently won the '34th International Biology Olympiad'?

                                   North India

5. Which is the first public sector organization in India to get anti-bribery management system certificate recently?

                                   ONGC

6. Where will the 7th edition of 'Indian Mobile Congress' (IMC) be held recently?

                                  New Delhi

7. Who recently participated in 'Operation Southern Readiness 2023'?

                                 INS Sunaina

8. Who recently won the 'Gold Medal' in the 2023 Asian Athletics Championships?

                                 Jyoti Yaraji

9. Which state government recently announced a 'stimulus package' to boost the industrial sector?

                                Chhattisgarh

10. Razorpay recently launched its first international payment gateway in which country?

                                Malaysia

11. Where was the International Museum Expo 2023 inaugurated recently?

                                New Delhi

12. India recently launched 'Operation Karuna' for which cyclone-hit country?

                                Myanmar

13. India's largest 'Skywalk Bridge' was inaugurated where

                               Tamil Nadu

14. Who was honored with Arjuna Award recently?

                              Anjum Moudgil

15. In which city of Uttar Pradesh 'Nath Corridor' is being developed recently?

                              Bareilly

16. In which state Tuljabhavani temple has a dress code enforced for devotees?

                               Maharashtra

17. Which country's navy recently deployed a P8I aircraft to rescue a sunken Chinese ship?

                               North India