1. 2023 - ലെ അണ്ടർ 17 ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ കിരീടം

 നേടിയത്

                 - ജപ്പാൻ 

 2. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം , അത്തരം

 സന്ദർഭങ്ങളിൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നിവയെക്കുറിച്ച്

 ബാലസഭാംഗങ്ങൾക്ക് അവബോധം നൽകുന്നതിനായി

കുടുംബശ്രീ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി 

               -' സജ്ജം'

3. വിദ്യാർഥികളിൽ കൃഷിയിലും പരിസ്ഥിതിയിലും താൽപര്യം

 വളർത്തുന്നതിനായി ജില്ലാ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയും ( CWC )

 യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കുന്ന

 പദ്ധതി 

               -എന്റെ വിദ്യാലയം എന്റെ കൃഷി 

4. 2023 ജൂലായിൽ അന്തരിച്ച ചിത്ര കലാകാരൻ

                - ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി 

5. 2023 ജൂലൈയിൽ

പ്രൈമറി അമീബിക്മെനിഞ്ചോ എന്സഫലൈറ്റിസ് 

ബാധിച്ച് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ജില്ല

              - ആലപ്പുഴ

6. ഡിജിറ്റൽ വ്യക്തി വിവര സുരക്ഷാബില്ലിന് (DPDP Bill 2022)

കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു ( 2023 ജൂലൈ 5 )


7. ഐഎംഎഫുമായി 3 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ 

സ്റ്റാൻഡ് ബൈ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ (എസ്ബിഎ)

ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യം?

            -പാകിസ്ഥാൻ 


 8. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഹൈ ലെവൽ പൊളിറ്റിക്കൽ

 ഫോറത്തിന് (HLPF) ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന നഗരം?

           - ന്യൂയോര്ക്ക്


  9.  'സ്റ്റാർട്ടപ്പ് 20 ഉച്ചകോടി' സംഘടിപ്പിച്ച നഗരം?

             -ഗുഡ്ഗാവ്


10. ശുദ്ധമായ ഊർജത്തിലേക്ക് അതിവേഗം മാറാൻ ഫ്രാൻസ് 

ഏത് രാജ്യവുമായി സഹകരിച്ചു?

                           -യു.എ.ഇ