1. അടുത്തിടെ ഇൻറർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് സെൻറർ അതോറിറ്റിയുടെ (ഐ.എഫ്.എസ്സി.എ) ചെയർമാനായി ചുമതലയേറ്റ വ്യക്തി ആര്? -

                                          കെ.രാജാരാമൻ

2. മൂന്നാം കൾച്ചർ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൻറെ യോഗം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ? 

                                        കർണാടക

3. യൂത്ത് വേൾഡ് അംബേദ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ റികർവ് വിഭാഗത്തിൽ സ്വർണമെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആര്? 

                                        പാർത്ഥ സലുങ്കേ

4. അടുത്തിടെ 2021 -2022 വർഷത്തെ പ്രദർശനത്തിനായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയത് എന്തായിരുന്നു?

                                        ഗ്രേഡിംഗ് ഇൻഡക്സ്

5. 2024 വരെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യ അനുമതി നൽകിയ രാജ്യം ഏത് ?

                                         ഭൂട്ടാൻ

6. ഇന്ത്യയിലെ മുംബൈ നഗരത്തിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്ന രാജ്യം ഏത്? 

                                         തായ് വാൻ

7. തെലങ്കാന സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ഇൻഷ്വർ ഗ്രാമം 

                                        മുഖാര

8. അടുത്തിടെ വ്യക്തിഗത വായ്പകൾക്കായി ആക്സിസ് ബാങ്കുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട ഈ കോമേഴ്സ് കമ്പനി ഏത്?

                                        ഫ്ലിപ്കാർട്ട്

9. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് 2023 ജൂലൈയിൽ ഇന്ത്യ അംഗമായ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന

                               ഗ്ലോബൽ ക്രൈസിസ് റസ്പോൺസ് ഗ്രൂപ്പ്

10. അടുത്തിടെ  രാജിവച്ച നെതർലാൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി ആര്? 

                                        മാർക്ക് റുട്ടെ


1. Who was recently appointed as the Chairman of International Financial Services Center Authority (IFSCA)? 

                                        K. Rajaraman


2. Where was the meeting of the Third Culture Working Group started? 

                                         Karnataka

3. Who is the first Indian to win a gold medal in the recurve category of the Youth World Ambed Championship?  

                                         Partha Salunke

4. What was recently released by the Ministry of Education for the year 2021-2022 exhibition? 

                                         Grading Index

5. Which country has India given permission to import potatoes till 2024? 

                                         Bhutan

6. Which country established a financial and cultural center in the city of Mumbai in India? 

                                        Thaivan

7. The first insured village in Telangana state 

                                        Mukhara

8. Which e -commerce company has recently tied up with Axis Bank for personal loans?

                                       flipkart

9. An international organization in which India became a member in July 2023 after accepting the invitation of the United Nations

                                      Global crisis response group

10. Who is the recently resigned Prime Minister of Netherlands? 

                                      Mark Rutte