ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് / സ്കൂൾ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് പ്ലാനിംഗ്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവയിലെ അഡ്-ഹോക് ഫാക്കൽറ്റി തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ്, ബയോടെക്നോളജി, മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് (ഇംഗ്ലീഷ്, ഇക്കണോമിക്സ്, ഫ്രഞ്ച്, കൂടാതെ മാനേജ്മെന്റ്), മെറ്റീരിയൽ സയൻസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവ ഒരു ഏകീകൃത വേതനത്തോടെ (Rs. 50,000 per month for Ph.D. / Rs. 40,000 per month for M.Tech./M.Arch./ M.Plan).നിയമന കരാർ  കാലയളവിൽ ഒരു കാരണവശാലും പ്രതിഫലം വർദ്ധിപ്പിക്കില്ല. 

2021 ജൂലൈ /ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു സെമസ്റ്റർ കാലയളവിലായിരിക്കും നിയമനം.

അവസാനത്തേത് ബന്ധപ്പെട്ട  വകുപ്പ് / സ്കൂൾ മേധാവിക്ക് ഇ-മെയിൽ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള തീയതി (നിർദ്ദിഷ്ട ഫോർമാറ്റിൽ) വ്യാഴാഴ്ച 01-07-2021. അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, വിവര ബ്രോഷറിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ അപേക്ഷകർക്ക് നിർദ്ദേശമുണ്ട്. 

GENERAL INFORMATION FOR APPLICATION TO ADHOC FACULTY

1- Application in the specified format (available at www.nitc.ac.in) sent by e-mail to the concerned Head of the Department/School will only be considered.

2-The last date for online application is 01-07-2021.

3- Reservations are applicable as per the Govt. of India norms.

4- Mere eligibility will not vest any right on any candidate for being called for interview. In all matters, the decision of the institute will be final.

5- Canvassing in any manner will result in the disqualification of the candidate.

6- Shortlisted candidates for the interview will be intimated through email/mobile only. No separate call letter for the interview will be issued.

7- The shortlisted candidates will be required to appear the interview in online-mode as per the date mentioned in the advertisement. During the interview, the candidate might be asked to give a presentation on their area of specialization.

8- No request for a change of interview schedule shall be entertained.

9- No TA/DA shall be payable, and the candidates are required to make necessary boarding and lodging arrangements on their own.

10- Selected candidates will be informed by e-mail/mobile, and they are expected to join immediately.

11- Candidates who have completed Ph.D./M.Tech./M.Arch./M. Plan. in the academic year

2020-2021 have to produce the Provisional Degree Certificate at the time of interview, failing which they will not be considered for interview.

12- The candidates are required to attach the following documents along with the application.

(i) Valid Photo-ID

(ii) Date of birth certificate

(iii) All academic / professional certificates (Mark lists of all semesters/years and

Degree/Provisional certificate of Ph.D., PG, and UG Programmes undergone)

(iv) Caste certificate (SC / ST / Non-creamy layer OBC / EWS Certificate) from a

competent authority.

(v) Non-creamy layer OBC / EWS Certificate obtained from a competent authority (not below

the rank of a Tahsildar) should have been issued on or after 01/04/2021

(vi) The PwD category candidates should produce a certificate obtained from Medical

Board concerned including the percentage of their infirmity at the time of interview.

(vii) Experience certificate

(viii) Re-prints of research publications

(ix) Any other information related to eligibility

13- Applications without complete information/supporting documents will be rejected


For Information Brochure Click Here

For Application Form Click Here

For All Details Click Here