പത്താം ക്ലാസ്, പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയ പൊതു പരീക്ഷാ ബോർഡുകളിൽ ഒന്നാണ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ (സിബിഎസ്ഇ)  ബോർഡ്,

സിബിഎസ്ഇ ഇനിപ്പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ മത്സര പരീക്ഷയിലൂടെ നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ബോർഡിൻ്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ് മാർഗങ്ങളൊന്നും സ്വീകരിക്കില്ല. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പരസ്യപ്പെടുത്തിയ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം താൽക്കാലികമാണ്, അത് കുറയുകയോ കൂട്ടുകയോ ചെയ്യാം.യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, പ്രായത്തിൽ ഇളവ്, പരീക്ഷാ ഫീസ്, ശമ്പള സ്കെയിൽ, പരീക്ഷാ നഗരങ്ങൾ, പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ, പരീക്ഷയുടെ സ്കീമും സിലബസും, തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതിയും മറ്റും സംബന്ധിച്ച വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് വായിക്കുക


റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ :  സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ്                                                               സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ CBSE.

പോസ്റ്റിൻ്റെ പേര് : CBSE നോൺ ടീച്ചിംഗ് ജോലികൾ 2024

അഡ്വ. നമ്പർ  :  പോസ്റ്റ് കോഡ്  01/24 to 09/2024

ഒഴിവുകൾ :  118.

അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി:  11 ഏപ്രിൽ 2024.

 അപേക്ഷയുടെ രീതി :  ഓൺലൈൻ

ശമ്പളം :  നിയമാനുസൃതം  ഓരോ പോസ്റ്റിനും


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ റിലീസ് തീയതി                 08 മാർച്ച് 2024

രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി             12 മാർച്ച് 2024

രജിസ്ട്രേഷൻ അവസാന തീയതി                    11 ഏപ്രിൽ 2024

തിരുത്തൽ അവസാന തീയതി വെബ്‌സൈറ്റിൽ പിന്നീട് അറിയിക്കും 

പരീക്ഷാ തീയതി വെബ്‌സൈറ്റിൽ പിന്നീട് അറിയിക്കും 

അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് റിലീസ് തീയതി വെബ്‌സൈറ്റിൽ പിന്നീട് അറിയിക്കും 

റിസൾട്ട്  റിലീസ് തീയതി പിന്നീട് വെബ്‌സൈറ്റിൽ പിന്നീട് അറിയിക്കും


സിബിഎസ്ഇ നോൺ ടീച്ചിംഗ് അപേക്ഷാ ഫീസ്   ജനറൽ/ ഒബിസി/ ഇഡബ്ല്യുഎസ് (ഗ്രൂപ്പ് എ) ₹1500/-

SC/ ST/ PH                                               ഗ്രൂപ്പ് A) ₹00/-

ജനറൽ/ ഒബിസി/ ഇഡബ്ല്യുഎസ്            (ഗ്രൂപ്പ് ബി & സി) ₹800/-

SC/ ST/ PH (ഗ്രൂപ്പ് B & C)                             ₹00/-

ഓൺലൈൻ പേയ്‌മെൻ്റ് മോഡ്: നെറ്റ്ബാങ്കിംഗ്,ഡെബിറ്റ് കാർഡ്,    ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മുതലായവ

പ്രായപരിധി

കുറഞ്ഞ പ്രായം: 17 വയസ്സ്.

പരമാവധി പ്രായം: 35 വയസ്സ്.

റിസർവേഷൻ  അനുസരിച്ച് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും 

കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്ക് CBSE നോൺ ടീച്ചിംഗ് ഒഴിവ് 2024 വിജ്ഞാപനം നിർബന്ധമായും വായിക്കുക.

Vacancy Notification for various Post  : Click Here

Detailed Notification : Click Here 

Apply for Various Administrative Posts (Group A, B & C) : Click Here

Apply for Assistant Secretary (Academics, Training and Skill Education): Click Here

CBSC Official Website  www.cbse.nic.in

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനായി : Click Here

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ,നിർദ്ദേശങ്ങൾ ,സംശയങ്ങൾ -കമന്റ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തുക